perfekcyjneStrony.pl - Zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o dostępności cyfrowej 2023

Strony WWW Poznań, Leszno, Strony Internetowe, Sklepy Internetowe, Szablony Allegro, Szablony eBay

Zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o dostępności cyfrowej

Wprowadzane zmiany w ustawie o dostępności cyfrowej stanowią ważny krok w kierunku poprawy dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami, ale także ułatwiają proces wdrażania tych dyrektyw właścicielom stron – na przykład poprzez rezygnację z elementów obowiązkowo dostępnych pomimo powołania się na nadmierne koszty. Te zmiany, oparte na uwagach zgromadzonych podczas konsultacji, mają na celu ujednolicenie i usprawnienie istniejących przepisów.

Oto najważniejsze aspekty projektu nowelizacji:

Modyfikacja załącznika do ustawy: wcześniejsza wersja ustawy nie uwzględniała oficjalnego tłumaczenia na język polski wytycznych WCAG 2.1, co wprowadzało pewne zamieszanie w interpretacji przepisów. Projekt nowelizacji ma na celu ujednolicenie pojęć - pozostawiono nazwę zasady „Kompatybilność”, choć obecne tłumaczenie WCAG 2.1 proponuje nazwę „Solidność” – w polskim prawie solidność pojawia się jednak w innym znaczeniu i stąd nie można było wdrożyć tego określenia.

Odpowiedzialność podmiotu publicznego: nowe przepisy precyzyjnie określają odpowiedzialność podmiotu publicznego za dostępność cyfrową elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych, którymi zarządza. To ważne, ponieważ często takie strony i aplikacje są używane, chociaż nie są własnością podmiotu publicznego. Dzięki tym zmianom, można będzie bardziej efektywnie monitorować i kontrolować dostępność cyfrową w sektorze publicznym.

Rozstrzygnięcie problematycznych kwestii związanych z deklaracją dostępności: projekt nowelizacji wprowadza możliwość umieszczenia deklaracji dostępności na innej stronie niż tej, której dotyczy. Ogranicza również obowiązek publikowania deklaracji dostępności w aplikacji mobilnej, co zostaje jedynie zaleceniem, a nie wymogiem prawnym. Dodatkowo, projekt pozwala wskazać komórkę lub zespół kontaktowy w sprawach związanych z dostępnością cyfrową, a nie konkretną osobę.

Rezygnacja z elementów obowiązkowo dostępnych pomimo powołania się na nadmierne koszty: zmiana ta eliminuje obowiązek zapewniania dostępności cyfrowej określonych elementów, gdy wiąże się to z nadmiernymi kosztami. Podmiot, który wykaże podczas analizy, że zapewnienie dostępności cyfrowej danego elementu jego strony czy aplikacji będzie generować zbyt wysokie koszty - będzie mógł nie zapewniać jego pełnej dostępności cyfrowej.

Wykluczenie dokumentów i schematów technicznych: projekt nowelizacji wyłącza z obowiązków ustawy dokumenty i schematy techniczne, które często są częścią publikacji naukowych lub postępowań przetargowych. Wprowadzenie tych elementów do ustawy wiązałoby się z dużymi kosztami, które nie zawsze przekładałyby się na rzeczywistą przyjazność dla użytkowników niepełnosprawnych.

Określenie czasu na dodanie napisów do materiałów nadawanych na żywo: nowa wersja ustawy precyzyjnie określa czas, jaki podmiot publiczny ma na dodanie napisów do multimediów, które wcześniej były nadawane na żywo – ma na to 14 dni od momentu zakończenia nadawania, a w uzasadnionych przypadkach maksymalnie 2 miesiące.

Projekt nowelizacji ustawy o dostępności cyfrowej to istotny krok w kierunku zapewnienia równego dostępu do informacji i usług online dla wszystkich obywateli. Biorąc pod uwagę te zmiany, możemy oczekiwać, że internet stanie się bardziej dostępny i przyjazny dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, co przyczyni się do większej integracji i równości w społeczeństwie. Ostateczny projekt nowelizacji zostanie skierowany do Sejmu po zakończeniu rządowego procesu legislacyjnego, co jest ważnym krokiem w kierunku poprawy dostępności cyfrowej w Polsce.

Nasi Klienci

Chcesz przedyskutować swój projekt?

Skontaktuj się z nami

Chcesz przedyskutować
swój projekt?

Skontaktuj się z nami