perfekcyjneStrony.pl - Audyt dostępności WCAG 2.1
Keyword
pełen raport
Certyfikowani specjaliści
Audyt WCAG 2.1

Sprawdź czy Twoja strona spełnia wymogi Ministerstwa Cyfryzacji zgodne z WCAG 2.1 na poziomie AA. Uzyskaj szczegółowy raport, listę błędów, sposób ich naprawy oraz zgodną z Ustawą Deklarację Dostępności potwierdzoną naszym certyfikatem.

Block
Jak działamy?
Poznaj schemat działania.
Raport zgodności z WCAG 2.1
Przygotowany jest w formacie PDF z dokładnym opisem odnalezionych błędów na każdej z badanych podstron.
To minimum kilkadziesiąt stron konkretnych zestawień stanu
witryny z każdą z wytycznych.
Otrzymasz rozwiązanie znalezionych problemów
Wszystkie znalezione błędy mają podany sposób rozwiązania ich. Nasz audyt WCAG 2.1 pozwoli przejść od razu do działania aby rozwiązać konkretne problemy w podany sposób.
Zapewniamy konsultację po audytową
Jeśli pojawią się pytania jesteśmy do Twojej dyspozycji. Wspólnie omówimy punkt po punkcie i wyjaśnimy każdą z wytycznych WCAG.
Analiza automatyczna

za pomocą
profesjonalnych
walidatorów

Analiza doświadczalna

przeprowadzana
przez osobę
niepełnosprawną

Przygotowanie raportu

zgodnie z oficjalną
listą kontrolną
WCAG

Deklaracja dostępności

przygotowana zgodnie
z wymaganiami ustawodawcy
na podstawie audytu

Przygotujcie dla mnie bezpłatną wycenę

Chcę aby dodatkowo BEZPŁATNIE ekspert ds. dostępności, sprawdził i skonsultował ze mną obecny stan dostępności cyfrowej mojej strony internetowej.

Czy muszę mieć stronę zgodną z WCAG?

Zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych oznacza spełnienie kreyteriów Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) czyli wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych. Obecnie obowiązuje wersja 2.1 tych wytycznych. Strony internetowe i aplikacje mobilne, które spełniają wytyczne WCAG nazywamy dostępnymi cyfrowo.

Dostępna strona jest wymagana od 2019 roku.  Obowiązek ten wynika z Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zgodnie z ustawą, każdy obywatel może wystąpić z żądaniem do podmiotu publicznego o zapewnienie dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony internetowej. Podmiot zobowiązany jest nie później niż w 7 dni od dnia otrzymania żądania, zapewnić dostępność cyfrową wraz z poprawnie opublikowaną elektronicznie Deklaracją Dostępności

Za niedopełnienie tych standardów grożą dotkliwe kary nakładane do momentu udostępnienia takiej wersji strony.

Nasi Klienci

Slide 1
Twoja witryna nie jest jest zgodna z WCAG 2.1 w prawie żadnym stopniu?
Stworzymy dla Ciebie dostępną stronę internetową zgodną
z WCAG 2.1 dla jednostek samorządu terytorialnego, dla szpitali, dla jednostek miejskich, dla szkół i przedszkoli, dla fundacji i stowarzyszeń. Przygotujemy dla Ciebie kompleksową ofertę.

Chcesz przedyskutować swój projekt?

Skontaktuj się z nami

Chcesz przedyskutować
swój projekt?

Skontaktuj się z nami