perfekcyjneStrony.pl - Strona internetowa WCAG 2.1
Main
Strona Internetowa WCAG 2.1

Tworzymy dostępne strony internetowe zgodne
z WCAG 2.1 na poziomie AA.

Dostępna strona administracji rządowej i samorządowej
jest wymagana przez ustawodawcę od 2019 roku.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Czy muszę mieć stronę zgodną z WCAG?

Zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych oznacza spełnienie kreyteriów Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) czyli wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych. Obecnie obowiązuje wersja 2.1 tych wytycznych. Strony internetowe i aplikacje mobilne, które spełniają wytyczne WCAG nazywamy dostępnymi cyfrowo.

Dostępna strona jest wymagana od 2019 roku.  Obowiązek ten wynika z Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zgodnie z ustawą, każdy obywatel może wystąpić z żądaniem do podmiotu publicznego o zapewnienie dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony internetowej. Podmiot zobowiązany jest nie później niż w 7 dni od dnia otrzymania żądania, zapewnić dostępność cyfrową wraz z poprawnie opublikowaną elektronicznie Deklaracją Dostępności

Za niedopełnienie tych standardów grożą dotkliwe kary nakładane do momentu udostępnienia takiej wersji strony.

Nasi Klienci

Strony Internetowe WCAG 2.1 - Realizacje

edytuj portfolio

Slide 1
Potrzebujesz także
witryny Biuletynu Informacji Publicznej?
Tworzymy dostępne strony BIP zgodne z WCAG 2.1 dla jednostek samorządu terytorialnego, dla szpitali, dla jednostek miejskich, dla szkół i przedszkoli, dla fundacji i stowarzyszeń. Pzygotujemy dla Ciebie kompleksową ofertę.

Chcesz przedyskutować swój projekt?

Skontaktuj się z nami

Chcesz przedyskutować
swój projekt?

Skontaktuj się z nami