perfekcyjneStrony.pl - Strona internetowa WCAG 2.1

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Czy muszę mieć stronę zgodną z WCAG?

Zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych oznacza spełnienie kreyteriów Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) czyli wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych. Obecnie obowiązuje wersja 2.1 tych wytycznych. Strony internetowe i aplikacje mobilne, które spełniają wytyczne WCAG nazywamy dostępnymi cyfrowo.

Dostępna strona jest wymagana od 2019 roku.  Obowiązek ten wynika z Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zgodnie z ustawą, każdy obywatel może wystąpić z żądaniem do podmiotu publicznego o zapewnienie dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony internetowej. Podmiot zobowiązany jest nie później niż w 7 dni od dnia otrzymania żądania, zapewnić dostępność cyfrową wraz z poprawnie opublikowaną elektronicznie Deklaracją Dostępności

Za niedopełnienie tych standardów grożą dotkliwe kary nakładane do momentu udostępnienia takiej wersji strony.

Stworzyliśmy dostępne strony m. in. dla

logo orgwfosigw lodz 2muzeum lukasiewicz
Slide
Slide 1
Potrzebujesz także
witryny Biuletynu Informacji Publicznej?
Tworzymy dostępne strony BIP zgodne z WCAG 2.1 dla jednostek samorządu terytorialnego, dla szpitali, dla jednostek miejskich, dla szkół i przedszkoli, dla fundacji i stowarzyszeń. Pzygotujemy dla Ciebie kompleksową ofertę.

Chcesz przedyskutować swój projekt?

Skontaktuj się z nami

Chcesz przedyskutować
swój projekt?

Skontaktuj się z nami