perfekcyjneStrony.pl - Biuletyn Informacji Publicznej
Slide 1
Tworzymy Profesjonalne Biuletyny Informacji Publicznej
Urzędów i Instytucji Publicznych
Fundacji i Stowarzyszeń
Szpitali i Przychodni Zdrowia
Jednostek Miejskich
Image is not available
Zgodny z Ustawą o Dostępności do Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Zgodny z WCAG 2.1
Slide 1
Image is not available
Biuletyn Informacji Publicznej, BIP – ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. do stworzenia strony podmiotowej BIP zobowiązane zostały m.in.: organy władzy publicznej, jednostki, samorządu terytorialnego, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, związki zawodowe i ich organizacje, partie polityczne.

Dodatkowo, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, witryna BIP musi być dostępny cyfrowo i spełniać zasady WCAG 2.1.

Slide 1
Zapewniamy
Zgodność z ustawą o BIP
Gwarantujemy wykonanie BIP-u ze wszystkimi wymaganymi przez prawo narzędziami m. in. automatycznie tworzone metryczki wpisów (autor, wytwarzający data, pełna historia zmian, załączniki, rozmiar itp.), dodawanie przetargów, zapytań ofertowych, ogłoszeń o pracę.
Zgodność z wcag 2.1
Każdy wykonany Biuletyn Informacji Publicznej wyposażony jest w kontrastowy szablon strony, narzędzie do powiększania czcionki, audiodeskrypcję treści na stronie i deklarację dostępności.
łATWOŚĆ W OBSŁUDZE
BIP wyposażony jest w panel zarządzania treścią pozwalający na proste dodawanie tekstu, grafik, załączników, tabel, możliwość przeklejania tekstów z MS Word i Excel. W serwisie można stworzyć wielu administratorów z różnymi poziomami uprawnień.
Responsywność
Niezależnie o rodzaju urządzenia (komputer, tablet, smartfon) oraz rodzaju przeglądarki Biuletyn Infomracji Publicznej będzie się poprawnie wyświetlał i dostosowywał do rodzaju urządzenia, przeglądarki i rozdzielczości.
Szkolenie z obsługi
Każda realizacja zakończona jest szkoleniem administratorów i pracowników. Zapewniamy materiały szkoleniowe, bezapłatny całodobowy support i gwarancję na wykonaną usługę. Gwarantujemy niezawodność działania.
PRZENIESIENIE TREŚCI i INTEGRACJA
Przeniesiemy istniejące treści ze starej wersji, stworzymy archiwum wpisów. Zintegrujemy nowy BIP z główną stroną internetową Twojej instytucji/podmiotu. Skonfigurujemy domenę i serwer, umieścimy witrynę w Internecie.

Przygotujcie dla mnie bezpłatną wycenę

Chcę aby dodatkowo BEZPŁATNIE ekspert ds. dostępności, sprawdził i skonsultował ze mną obecny stan dostępności cyfrowej mojego Biuletynu Informacji Publicznej.

Standard WCAG 2.1 w każdym Biuletynie Informacji Publicznej

Zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych oznacza spełnienie kreyteriów Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) czyli wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych. Obecnie obowiązuje wersja 2.1 tych wytycznych. Strony internetowe i aplikacje mobilne, które spełniają wytyczne WCAG nazywamy dostępnymi cyfrowo.

Dostępna strona jest wymagana od 2019 roku.  Obowiązek ten wynika z Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zgodnie z ustawą, każdy obywatel może wystąpić z żądaniem do podmiotu publicznego o zapewnienie dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony internetowej. Podmiot zobowiązany jest nie później niż w 7 dni od dnia otrzymania żądania, zapewnić dostępność cyfrową wraz z poprawnie opublikowaną elektronicznie Deklaracją Dostępności

Za niedopełnienie tych standardów grożą dotkliwe kary nakładane do momentu udostępnienia takiej wersji strony.

Nasi Klienci

Slide
Przygotowaliśmy serwisy BIP m. in dla:
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slide 1
Potrzebujesz także
głównej witryny
dla swojej instytucji?
Tworzymy dostępne strony internetowe zgodne z WCAG 2.1 dla jednostek samorządu terytorialnego, dla szpitali, dla jednostek miejskich, dla szkół i przedszkoli, dla fundacji i stowarzyszeń. Pzygotujemy dla Ciebie kompleksową ofertę.

Chcesz przedyskutować swój projekt?

Skontaktuj się z nami

Chcesz przedyskutować
swój projekt?

Skontaktuj się z nami