perfekcyjneStrony.pl - Filmy w Polskim Języku Migowym (PJM)
edytuj slider
Filmy w Polskim Języku Migowym (PJM)

Discover innovative strategies and utilize the latest techniques.

Czy wiesz, że większość osób niesłyszących
nie potrafi czytać w języku polskim?

Discover innovative strategies and utilize the latest techniques.

Język polski jest dla nich często językiem obcym.
Głusi posługują się polskim językiem migowym (PJM), który jest dla nich językiem naturalnym.

Zapewnij im dostęp do informacji!

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Dostarczamy filmy w Polskim Języku Migowym (PJM)

Dostarczamy profesjonalne filmy z udziałem lektora Polskiego Języka Migowego. Przygotujemy dla Ciebie film opisujący placówkę, udogodnienia na dla osób niepełnosprawnych, sposób załatwiania spraw, dane teleadresowe i inne.

Filmy w Polskim Języku Migowym umożliwiają włączenie osób niesłyszących do społeczeństwa i życia publicznego. Dzięki temu mają dostęp do informacji, materiałów edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych i informacji dotyczących usług publicznych. Zapewniają one równość szans i dostępu do informacji, co jest zgodne z zasadą równego traktowania.

Język migowy jest naturalnym językiem dla osób niesłyszących. Umożliwia im swobodne wyrażanie myśli i uczuć oraz nawiązywanie lepszych relacji międzyludzkich. Filmy w języku migowym są zatem bardziej skutecznym środkiem komunikacji dla tej grupy społecznej niż tłumaczenie na pismo czy tradycyjny język polski, który jest dla nich językiem obcym.

Nasi Klienci

Slide 1
Potrzebujesz także
głównej witryny
dla swojej instytucji?
Tworzymy dostępne strony internetowe zgodne z WCAG 2.1 dla jednostek samorządu terytorialnego, dla szpitali, dla jednostek miejskich, dla szkół i przedszkoli, dla fundacji i stowarzyszeń. Pzygotujemy dla Ciebie kompleksową ofertę.

Chcesz przedyskutować swój projekt?

Skontaktuj się z nami

Chcesz przedyskutować
swój projekt?

Skontaktuj się z nami